Navigācija
Jūsu grozs

Vienošanās noteikumi

Informācija lietotājiem


UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.kalifeks24.lv, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat distances līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu, jūs noslēdzat distances līgumu ar www.kalifeks24.lv. 


TĀLUMA LĪGUMS

Līgums tiek noslēgts starp interneta veikala www.kalifeks24.lv īpašnieku (turpmāk - www.kalifeks24.lv vai Pārdevēju, Piegādātāju) un Pircēju (turpmāk tekstā - Klients), kurš veic pasūtījumu. vai veic pirkumu interneta veikalā www. kalifeks24.lv. Distances līgums attiecas uz visiem tiešsaistes veikalā www.kalifeks24.lv veiktajiem pasūtījumiem un pirkumiem.


TĀLUMA LĪGUMS. NOSACĪJUMI

Distances līgums ir līgums starp Klientu (Patērētāju) (LPZP 1. panta 3. punkts) un Pārdevēju www.kalifeks24.lv (LPZP 1. panta 5. punkts) vai pakalpojumu sniedzēju (LPZP 1. panta 4. punkts). , pamatojoties uz Pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja priekšlikumu, izmantojot adresētu vai neadresētu drukātu publikāciju, standarta vēstuli, katalogu, reklāmu presē, kurai pievienots pasūtījuma kupons, tālrunis, fakss, internets, e-pasts. pasts, televīzija, radio un citi informācijas avoti.

 


1. ATTĀLINĀTĀ NOLĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

1.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz klients (patērētājs) ir veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, tālruni vai citus līdzekļus un saņēmis no Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad abām pusēm ir piekļuve tiem;

1.2. Noslēdzot distances līgumu, Klients apliecina, ka ir kompetents un neatrodas alkohola, narkotisko un / vai psihotropo vielu ietekmē;

1.3. Līgums (ieskaitot Vispārīgos nosacījumus versijā, kādā tie tiek publicēti Vietnē pieprasījuma iesniegšanas brīdī) stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir akceptējis Līguma noteikumus vietnē www.kalifeks24.lv un veica pirkumu;

1.4. Noslēdzot līgumu, Klients piekrīt vēlmei iegādāties preces saskaņā ar Līguma noteikumiem, un Klients ir pilnībā iepazinies ar līguma Vispārīgajiem noteikumiem un piekrīt tiem;

* Jūs varat saglabāt vai izdrukāt šo līgumu, noklikšķinot uz pogas lapas beigās. 


2. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI PAR PREČU PASŪTĪŠANU.

2.1. Šis līgums www.kalifeks24.lv apņemas piegādāt pasūtītājam preces, un pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtītās preces atkarībā no izvēlētā piegādes veida.

2.2. Saskaņā ar šo līgumu preču pasūtīšana tiek veikta tikai caur tiešsaistes veikalu www.kalifeks24.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un noklikšķinot uz "pasūtīt". Preču pasūtīšana www.kalifeks24.lv tiek uzskatīta par pircēja piedāvājumu noslēgt Distances līgumu par pasūtīto preču piegādi un par pircēja piekrišanu iegādāties pasūtītās preces par norādīto cenu. Ja pasūtījums ir pareizi izpildīts, parādīsies uzraksts, ka pasūtījums ir pieņemts.

* Reģistrējoties tiešsaistes veikalā www.kalifeks24.lv, klients apņemas sniegt pareizus personas datus, pilnu vārdu un darba e-pastu;

2.3. Pēc pirkuma procesa beigām pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma apstiprinājums - www.kalifeks24.lv “automātiskais rēķina apstiprinājums”. Kad pircējs ir saņēmis “konta www.kalifeks24.lv automātisko apstiprinājumu”, tiek uzskatīts, ka www.kalifeks24.lv ir pieņēmis pircēja piedāvājumu, no savas puses ir pievienojies distances līgumam un tiek uzskatīts, ka līgums noslēgts starp pircējs unwww.kalifeks24.lv.

2.4. Ja Pircējs nav saņēmis automātisku rēķina apstiprinājumu no www.kalifeks24.lv, tad www.kalifeks24.lv nepieņēma pircēja piedāvājumu, nepievienojās Distances līgumam un www.kalifeks24.lv nav pienākums izpildīt pircēja pasūtījums. Šajā gadījumā pircējam jāpārliecinās, vai viņš veicis pasūtījumu atbilstoši www.kalifeks24.lv prasībām un norādījis pareizo e-pasta adresi. 


3. TĀLUMA LĪGUMA IZPILDES PERIODS

3.1. Pārdevējs apņemas ievērot distances līguma nosacījumus ne vēlāk kā 15 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt Līguma nosacījumus, jo Patērētāja pasūtītās preces nav pieejamas, tad Pārdevējs apņemas par to informēt Patērētāju. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam līdzvērtīgu produktu vai cenu.


4. TIESĪBAS PREČU ATTEIKŠANAI UN ATGRIEŠANAI

4.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Patērētājs 14 kalendāro dienu laikā var izmantot tiesības atteikt un vienpusēji atteikties no distances līguma un atdot preces Pārdevējam. 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas pircējam ir tiesības atgriezt vai apmainīt neizmantotās preces. Atgriežamo preci nedrīkst lietot, sabojāt, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā ar nebojātiem marķējumiem, bez vizuāliem un tehniskiem defektiem;

4.2. Patērētājs ir atbildīgs par preču kvalitātes uzturēšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā;

4.3. Pircējam, atgriežot preces, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments. Patērētājs preci var atgriezt 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kas neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 Patērētājam jāaizpilda atgriešanas veidlapa un jāiesniedz pār produktu pilnībā;

4.4. www.kalifeks24.lv ir tiesības atteikties pieņemt atgrieztās preces un neatdot naudu, ja precēm tika konstatētas iepriekš norādītās īpašības;

4.5. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam jāinformē rakstiski uz info@kalifeks24.lv, noteikti jānorāda pasūtījuma numurs, vārds un uzvārds;

4.5.1. Pircēja pienākums ir nekavējoties ziņot par preču trūkumiem, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

4.6. Preču atgriešanas procedūra:

4.6.1. Nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu (atgriešanās veidlapu varat apskatīt, lejupielādēt un izdrukāt ŠEIT);

4.6.2. Pievienojiet pirkumu apliecinošu dokumentu (izdruka no internetbankas);

4.6.3. Preces to oriģinālajā, neskartajā iepakojumā jāpiegādā vai jānosūta uz adresi www.kalifeks24.lv;

* Atgriežot vai mainot preces, pārvadāšanas risks ir pircējam

* Ja jūs atsakāties no precēm, nauda par transportēšanu netiks atmaksāta.

4.7. kalifeks24.lv izskata pieteikumu un, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, 10 darbdienu laikā nosūtīs jums rakstisku atbildi;

4.8. kalifeks24.lv apņemas atmaksāt pilnu kupona vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu uz pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad patērētājs / pircējs nosūtīja rakstisku atteikumu;


5. INFORMĀCIJA PAR TIEŠSAISTES VEIKALU WWW.KALIFEKS24.LV


5.1. GARANTIJA.

Interneta veikals www.kalifeks24.lv nodrošina ražotāja garantiju visām precēm. Garantija ir derīga, uzrādot www.kalifeks24.lv izrakstīto rēķinu. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad defektu izraisīja nepareiza lietošana vai kopšana. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz klientu servisu info@kalifeks24.lv;


5.2. CENAS

Visas preču cenas ir norādītas latos kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Preču piegādes izmaksas Pircējam nav iekļautas cenā;


5.3. PASŪTĪJUMA IZTEIKŠANA

5.3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu krievu un latviešu valodā;

5.3.2. Pircējs var iegādāties jebkuru produktu interneta veikalā www.kalifeks24.lv, pasūtot to vietnē, vai pa tālruni: (+371) 67 11 22 03; vai pa e-pastu info@kalifeks24.lv;

!!! Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam jāreģistrējas interneta veikalā www.kalifeks24.lv. 


5.4. PASŪTĪJUMA PILDĪŠANA

5.4.1. Precēm, kas ir noliktavā, izpildes laiks ir 3-5 dienas;

5.4.2. Precēm, kuru nav noliktavā, izpildes laiks ir no 2 līdz 4 nedēļām. 


5.5. ĪPAŠI PRODUKTI

5.5.1. Akcija - pārdevēja rīkots pasākums, kura mērķis ir pārdot preces / pakalpojumus ar Pārdevēja piedāvāto atlaidi www.kalifeks24.lv;

5.5.2. Par precēm, kas iegādātas sadaļā "Akcijas", nepieciešams avansa maksājums;


6. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI.

6.1. Klients apstiprina, ka no Klienta nav, un Līguma darbības laikā nebūs sūdzību par Klienta norādītās informācijas izmantošanu reģistrācijas laikā. Kā arī e-pasta adreses izmantošana reklāmas materiālu, ziņu un citas informācijas nosūtīšanai. Klients neiebilst pret šādas informācijas saņemšanu; Klientam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas, sekojot saitei www.kalifeks24.lv uz pircēja e-pasta adresi nosūtītā e-pasta beigās;

6.2. Līguma un tā darbības termiņš turpinās līdz tā pilnīgai izpildei. Līguma izbeigšanās gadījumā paliek spēkā pārpratumu izskatīšanas nosacījumi, kā arī citi nosacījumi, kas regulē pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas;

6.3. Informācijas ievadīšanas kļūdu konstatēšana un labošana: jebkuras kļūdas, kas tika konstatētas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs var novērst, sazinoties ar mums pa tālruni: (+371) 29426640; vai e-pastu info@kalifeks24.lv